Fiscale eindejaarstips

business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Internal Revenue Service inspector checking document. Audit concept

Het jaar 2021 is bijna voorbij en met de jaarwisseling in zicht is wel het zo fijn als uw fiscale zaken zo goed mogelijk geregeld zijn. Graag helpen wij u hiermee door in deze nieuwsbrief 7 fiscale tips te geven om het jaar zo goed mogelijk af te kunnen sluiten.

 

1. Stel opbrengsten uit en vervroeg kosten

Vanaf volgend jaar zal het lage tarief in de vennootschapsbelasting van toepassing zijn voor de eerste € 395.000 van de winst. Momenteel is dit € 245.000. Als u verwacht dat uw winst in 2021 boven dit bedrag zal uitkomen, dan kan het voordelig zijn om bepaalde opbrengsten uit te stellen tot volgend jaar, door bijvoorbeeld pas na 31 december 2021 een factuur te sturen. Als de opbrengsten in 2022 vallen zijn ze mogelijk belast tegen het lage tarief, terwijl opbrengsten die onderdeel uitmaken van de winst van 2021 belast zijn tegen het hoge tarief.

Ook het naar voren halen van bepaalde kosten kan een manier zijn om de winst te drukken en zo betaling van het hoge tarief te voorkomen. Zo is er misschien wel een dure reparatie die u van plan was om volgend jaar te laten uitvoeren, maar die bijvoorbeeld ook nog voor het einde van 2021 kan worden uitgevoerd.

 
2. Optimaliseer de investeringsaftrek

Bent u van plan om binnenkort te investeren? Aan de hand van uw situatie kan het voordelig zijn om de investering uit te stellen of juist te vervroegen. Zo kan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) pas worden toegepast zodra minstens € 2.401 aan investeringen zijn gedaan in een jaar. Door investeringen uit te stellen of te vervroegen, kan het zijn dat u boven deze grens uitkomt en recht heeft op aftrek, terwijl dit anders misschien niet het geval zou zijn geweest. Verder is de KIA het meest voordelig voor investeringen tot en met € 59.170. Voor investeringen boven dit bedrag geldt namelijk een maximum, en vanaf € 109.574 wordt de aftrek zelfs verminderd. Door het uitstellen dan wel vervroegen van investeringen kan hier efficiënt gebruik van worden gemaakt.

Voor de KIA wordt uitgegaan van het tijdstip waarop de aanbetaling is gedaan. Als u bijvoorbeeld dit jaar nog wenst te investeren, dan maakt het dus niet uit dat het bedrijfsmiddel pas in januari 2022 wordt geleverd of in gebruik wordt genomen. Als u twijfelt wat voor u het meest optimaal is, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

3. Benut de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte binnen de WKR

Zoals wij in onze nieuwsbrief van oktober 2021 reeds hebben vermeld, is vanwege de coronacrisis de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling dit jaar tijdelijk verruimd. Werkgevers mogen in 2021 maximaal 3% van de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom (‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, terwijl dit percentage volgend jaar zal dalen naar 1,7%.

Als de vrije ruimte dit jaar niet volledig wordt benut, dan is het niet mogelijk om het restant naar

2022 door te schuiven. De mogelijkheid om belastingvrije vergoedingen te verstrekken gaat dan voor een deel verloren.

Indien u van plan bent om in de nabije toekomst vergoedingen of verstrekkingen aan uw werknemers te geven en nog vrije ruimte over heeft, dan is het dus verstandig om dit nog voor het einde van het jaar te doen om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de vrije ruimte.

 

4. Maak gebruik van de verruimde schenkingsvrijstelling

Ook de schenkingsvrijstelling is dit jaar eenmalig verhoogd vanwege de coronacrisis. Zo kunt u dit jaar € 1.000 extra schenken zonder hier schenkbelasting over te hoeven betalen. Ouders kunnen hierdoor bijvoorbeeld € 6.604 belastingvrij aan hun kinderen schenken, terwijl in overige gevallen een vrijstelling geldt van € 3.244. Als u van plan bent om binnenkort iets te schenken en nog geen gebruik hebt gemaakt van de vrijstelling, dan is het dus voordelig om de schenking nog dit jaar te doen.

 

5. Ga na of u nog dividend wilt uitkeren

Indien u een eigen BV heeft, kan het mogelijk interessant zijn om voor het einde van het jaar nog dividend uit te keren. Als u overweegt om dit te doen, dan is het belangrijk om in overweging te nemen dat het uitkeren van dividend mogelijk gevolgen kan hebben voor de NOW. Als u deze subsidie heeft ontvangen, dan mag u namelijk in 2021 geen dividend uitkeren. In dat geval kunt u beter wachten tot volgend jaar.

 

6. Aanvragen nieuwe coronasteunmaatregelen

Heeft uw onderneming last van de huidige corona maatregelen? Het kabinet heeft aangekondigd dat een aantal steunmaatregelen die eerder waren stopgezet weer terugkeren. Zo is het mogelijk om voor november en december 2021 de NOW 5 aan te vragen. Dit kan worden gedaan bij het UWV tot uiterlijk 31 januari 2022. Ook de TVL keert terug voor het vierde kwartaal van 2021. De aanvraagdatum zal echter pas bekend worden gemaakt zodra de regeling door de Europe Commissie worden goedgekeurd.

 

7. Overweeg een voorlopige aangifte

Vanaf 2022 zal de Belastingdienst bij het in rekening brengen van belastingrente weer het oude tarief toepassen. Door de coronacrisis was het percentage tijdelijk verlaagd, maar voor de vennootschapsbelasting wordt dit weer verhoogd naar 8% en voor overige belastingen naar 4%.

Heeft u nog geen voorlopige aanslag voor 2021 ontvangen? Of is het bedrag van de aanslag lager dan de door u geschatte winst? Dan zou het wellicht interessant kunnen zijn om een voorlopige aangifte in te dienen. Voor aanslagen die zien op het jaar 2021 wordt namelijk alleen belastingrente in rekening gebracht wanneer de Belastingdienst de aanslag oplegt na 1 juli 2022. Door het indienen van een voorlopige aangifte kan worden voorkomen dat u bij een latere aanslag moet bijbetalen, waarbij dan ook belastingrente in rekening wordt gebracht.

Indien u hier interesse in heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij stellen een voorlopige aangifte graag voor u op.

 

REDER wenst u alvast
een fijne kerst toe
en een gelukkig nieuwjaar.

Social share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram