ACCOUNTANCY

ADMINISTRATIE

Wettelijk bent u verplicht om een administratie bij te houden en om deze ook te bewaren conform de toepasselijke regels en bewaartermijnen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de gegevens betreffende de voorraad, de in- en verkoop, de debiteuren- en crediteurenadministratie en het grootboek. Verder stelt de Belastingdienst bijvoorbeeld eisen aan de facturen, de kasadministratie, dan wel de urenadministratie. Het is van groot belang dat deze eisen worden opgevolgd, omdat dit anders ingrijpende gevolgen kan hebben voor uw onderneming.

Het is belangrijk om een juiste administratie te voeren, omdat u zo continu inzicht heeft in de financiële positie van uw bedrijf. Wij kunnen u ondersteunen bij het voeren van uw eigen administratie, maar u kunt de gehele financiële administratie ook aan ons uitbesteden.

Zo werken wij bijvoorbeeld met de online boekhoudsoftware van Yuki, waardoor wij uw administratie online kunnen inzien en verwerken. U kunt uw facturen dagelijks of eenmaal per week digitaal in PDF of UBL aanleveren en met de bankkoppeling worden de bankmutaties dagelijks binnengehaald en verwerkt, waarbij wij een oogje in het zeil houden. U kunt via dashboards zien hoe uw onderneming er op dat moment voor staat. Desgewenst bespreken wij tussentijds de cijfers met u en sturen wij tijdig bij mocht dit nodig zijn.

Wij versturen op basis van uw administratie ook maandelijks dan wel per kwartaal de aangifte omzetbelasting naar de Belastingdienst.

JAARREKENING EN SBR

De financiële situatie van uw onderneming van het afgelopen boekjaar dient in het algemeen te worden verwerkt in een jaarrekening, waarbij het in beginsel voor de BV, NV of Coöperatie ook verplicht is om de jaarrekening doorgaans binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening bestaat kort gezegd uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting.

Daarnaast is het voor uzelf van wezenlijk belang om te weten wat de financiële situatie is van uw onderneming en kunnen bijvoorbeeld ook de bank of aandeelhouders van u verlangen dat u inzicht geeft in uw financiën door middel van de jaarrekening.

Onze accountants stellen op basis van uw administratie de jaarrekening voor u op, waarbij wij ervoor zorgen dat aan alle wettelijke eisen en formaliteiten wordt voldaan. Daarbij bespreken wij de jaarrekening uiteraard met u, zodat het voor u ook duidelijk is hoe uw onderneming ervoor staat.

Ons kantoor heeft een Standard Business Reporting (SBR) Banken Predicaat, zodat wij de SBR kredietrapportage richting de bank elektronisch, snel en foutloos kunnen aanleveren. Hetzelfde geldt voor de publicatiebalans, die uiterlijk 8 dagen na de vaststelling van de jaarrekening door de aandeelhouder(s) bij de Kamer van Koophandel moet worden gedeponeerd. Na het definitief maken van de jaarrekening en ondertekening van de notulen door u, zorgen wij ervoor dat de publicatiebalans binnen de gestelde termijn bij de Kamer van Koophandel wordt gedeponeerd.

ACTUARIËLE BEREKENINGEN

Hoewel het opbouwen van pensioen in eigen beheer inmiddels is afgeschaft en de overgangsregeling ten einde is gekomen, is het maken van actuariële berekeningen nog steeds noodzakelijk. Het gaat hier bijvoorbeeld om pensioen in eigen beheer die niet is afgekocht of omgezet in een ODV en pensioen die premievrij is gemaakt. Ook de stamrecht- of lijfrenteverplichting dient ieder jaar actuarieel te worden berekend ten behoeve van de juiste waardering in de jaarrekening.

Door middel van onze software kunnen wij deze berekeningen eenvoudig voor u uitvoeren. Daarnaast kunnen wij ook de maandelijkse uitkering berekenen indien bijvoorbeeld uw stamrecht of lijfrente tot uitkering komt. Hetzelfde geldt voor het berekenen van de oprenting, dan wel het tot uitkering komen van uw Oudedagsverplichting.

Wij kunnen de gegevens met betrekking tot de maandelijkse uitkering ook direct verwerken in de loonadministratie, zodat u hier verder geen omkijken meer naar heeft.