COMPLIANCE

Compliance is een steeds vaker gebruikt begrip in de financiële sector, maar wat betekent het eigenlijk? Met de term compliance wordt kort gezegd het naleven van wet- en regelgeving bedoeld. Vooral in de accountancybranche wordt steeds meer nadruk gelegd op het op de juiste manier toepassen en naleven van de alsmaar toenemende wet- en regelgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bij al onze werkzaamheden waken wij ervoor dat wij voldoen aan alle geldende regelgeving. Zo leven wij bijvoorbeeld de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (Vgba) na als wij een jaarrekening opstellen en houden wij ons aan de toepasselijke fiscale wetgeving bij het opstellen van uw belastingaangiften.

Los van het feit dat wij ervoor zorgen dat wij uw zaken afhandelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, moeten wij als kantoor ook voldoen aan bepaalde eisen die worden gesteld aan onze dienstverlening in het algemeen. In het kader van de Wwft moeten wij bijvoorbeeld periodiek risicoanalyses verrichten en de AVG eist dat wij onze systemen privacy-proof inrichten.

Alle medewerkers van ons kantoor zijn op de hoogte van de eisen die gesteld worden en blijven zich continu ontwikkelen om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die door toenemende wet- en regelgeving aan ons kantoor en aan onze dienstverlening worden gesteld.

Kortom: ons kantoor is compliant.