SALARISSEN

LOONADMINISTRATIE

Als u werknemers in dienst heeft of als u zelf op de loonlijst staan, dan moet u een loonadministratie bijhouden die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Voor u is dit misschien een maandelijks terugkerende tijdrovende klus, voor ons is dit dagelijkse kost.

Op basis van de door u aangeleverde gegevens dragen wij zorg voor een loonadministratie die aan de gestelde eisen voldoet en dienen wij de maandelijkse loonaangiften in bij de Belastingdienst. Verder dragen wij ook zorg voor de maandelijkse uniforme pensioenaangifte, indien dat in uw sector verplicht van toepassing is.

PERSONEELSZAKEN

Naast het verwerken van mutaties en wijzigingen, helpen wij u ook met al uw vragen op gebied van HR, arbeidsrecht, cao’s en belastingen. Zo stellen wij arbeidsovereenkomsten op, berekenen wij transitievergoedingen en adviseren wij u over bijvoorbeeld de werkkostenregeling, uw rechten en plichten tegenover werknemers en kunnen wij u bijstaan in conflictsituaties. Daarnaast zijn wij op hoogte van de nieuwste regelgeving en cao-wijzigingen en informeren wij u daar ook actief over.

Wij dragen zorg voor de loonstroken en jaaropgaven, aangiften loonheffingen, betaaloverzichten en -bestanden, journaalposten en verzamelloonstaten, dan wel andere gegevens die voor u van belang zijn. Daarnaast helpen wij u bij de communicatie met bijvoorbeeld de Belastingdienst, UWV, pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen, door bijvoorbeeld vragen te beantwoorden, gegevens toe te sturen of door het opstellen van bezwaarschriften.

Wilt u tot slot weten of subsidies dan wel afdrachtverminderingen zijn aan te vragen? Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden, zodat u niet buiten de boot valt.