ADVIES

JURIDISCH ADVIES

Heeft u een juridisch probleem of heeft u hulp nodig met een juridisch vraagstuk? Onze juristen kunnen u adviseren over de toepasselijke regelgeving en helpen u graag met het oplossen van uw juridische kwestie, waarbij wij rekening houden met uw situatie en wensen. Wij kijken graag samen met u hoe invulling kan worden gegeven aan uw juridische mogelijkheden.

Verder stellen wij diverse soorten overeenkomsten op en begeleiden wij cliënten bij de gang naar de notaris, bijvoorbeeld voor het opstellen of wijzigen van notariële akten. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in fiscaal recht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht en zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Wij stellen ook diverse soorten brieven en bezwaarschriften op, waarbij wij de eventueel van toepassing zijnde termijnen uiteraard niet uit het oog verliezen.

Tot slot houden wij onze cliënten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving door de nieuwsvoorziening op onze website en door middel van onze maandelijkse nieuwsbrief.

BELASTINGADVIES

De fiscale wet- en regelgeving staat bekend om zijn complexiteit, waarbij de toepasselijke regelgeving tevens veelvuldig aan verandering onderhevig is. Onze fiscalisten kunnen u helpen met de antwoorden op al uw fiscale vraagstukken en adviseren u over de fiscale mogelijkheden van uw bedrijfsstrategie. Wij kiezen voor een individuele benadering en werken nauw met u samen om uw persoonlijke en zakelijke doelen te behalen en om uw onderneming zo efficiënt mogelijk in te richten.

Onze fiscalisten staan klaar voor al uw vragen op het gebied van onder andere BTW, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, maar bijvoorbeeld ook toepasselijke belastingverdragen en sociale verzekeringen.

Tot slot houden wij onze cliënten op de hoogte van nieuwe fiscale ontwikkelingen en regelgeving door de nieuwsvoorziening op onze website en door middel van onze maandelijkse nieuwsbrief.

FINANCIËLE PLANNING

Door het maken van een financiële planning krijgt u inzicht in uw financiële situatie bij bepaalde gebeurtenissen in uw leven en de daarmee samenhangende kansen en risico’s. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan bedrijfsoverdracht, een huwelijk of scheiding, dan wel arbeidsongeschiktheid of pensionering. Zo kunt u de risico’s vooraf inschatten en doordachte beslissingen nemen voor de toekomst, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Bij het maken van een financieel plan combineren wij de gegevens van uw onderneming met uw privégegevens. Dit plan helpt u om weloverwogen keuzes te maken, waarmee u financiële problemen voorkomt en wensen en ambities kunt realiseren. Maak vrijblijvend een afspraak met onze adviseurs om te ontdekken wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

ESTATE PLANNING

Bij estate planning, ook wel nalatenschapsplanning genoemd, is de doelstelling om de overdracht van het vermogen bij leven zo goed mogelijk te plannen en te regelen, zodat de nabestaanden bij overlijden worden ontzorgd en waarbij één van de doelstellingen ook is om zo min mogelijk belasting te betalen over de nalatenschap.

Naast de erfbelasting kunt u natuurlijk ook denken aan andere aspecten van estate planning, zoals het opstellen of beoordelen van een testament of huwelijkse voorwaarden, het schenken van vermogen of de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten onder de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Het is dan ook waardevol om de overdracht van uw zorgvuldig opgebouwde vermogen strategisch te plannen. Onze adviseur maakt samen met u een plan om de overdracht zo gunstig mogelijk te laten verlopen, waarbij wij uiteraard rekening houden met uw wensen.