BELASTINGEN

BELASTINGAANGIFTEN

Wij zijn gespecialiseerd in het doen van verschillende soorten belastingaangiften, waaronder:

 • Vennootschapsbelasting:

Als u eigenaar bent van bijvoorbeeld een BV of NV, dan is uw bedrijf verplicht om ieder jaar aangifte voor de vennootschapsbelasting te doen. De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van uw bedrijf. Wij stellen de aangifte vennootschapsbelasting in het algemeen op basis van uw jaarrekening voor u op en dienen deze na uw akkoord elektronisch in bij de Belastingdienst.

Wij maken hierbij gebruik van de software van Nextens, waarbij u de aangifte vooraf online in uw eigen portaal kan beoordelen.

Als cliënt van ons kantoor kunt u tevens gebruik maken van onze uitstelregeling, waardoor u meer de tijd heeft om de aangifte bij de Belastingdienst in te leveren. Om belastingrente te voorkomen, kunnen wij dan tevens een voorlopige aangifte voor u indienen.

 • Inkomstenbelasting:

Als particulier of als ondernemer voor de inkomstenbelasting moet u ieder jaar aangifte inkomstenbelasting doen, waarbij gekeken wordt naar uw inkomsten, aftrekposten en bijvoorbeeld toeslagen. Op basis van de door u aan te leveren gegevens, stellen wij de aangifte inkomstenbelasting op en dienen deze na uw akkoord elektronisch in bij de Belastingdienst. Daarnaast kunnen wij tevens uw jaarcijfers opstellen op basis van uw administratie, zodat u de juiste informatie aangeeft bij de Belastingdienst.

Wij maken hierbij gebruik van de software van Nextens, waarbij u de aangifte vooraf online in uw eigen portaal kan beoordelen.

Als u ons hiervoor machtigt, kunnen wij ook gebruikmaken van de door de Belastingdienst ter beschikking gestelde gegevens in de ‘Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)’. Zo weet u zeker dat de door u ter beschikking gestelde gegevens overeenkomen met de gegevens zoals bekend bij de Belastingdienst.

Als cliënt van ons kantoor kunt u tevens gebruik maken van onze uitstelregeling, waardoor u een jaar langer de tijd heeft om de aangifte bij de Belastingdienst in te leveren. Om belastingrente te voorkomen, kunnen wij dan tevens een voorlopige aangifte voor u indienen.

 • Dividendbelasting:

Bij het uitkeren van dividend aan u als aandeelhouder, is uw bedrijf in beginsel verplicht om binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld aangifte dividendbelasting te doen. Wij stellen de aangifte dividendbelasting voor u op en zorgen ervoor dat deze binnen de gestelde termijn bij de Belastingdienst wordt ingediend.

De door u ontvangen dividendbelasting mag u verrekenen met de inkomstenbelasting of met de vennootschapsbelasting als de aandeelhouder die het dividend ontvangt een BV of NV is.

Bij het uitkeren van dividend bent u tevens verplicht om een uitkeringstoets en balanstest door uw bedrijf te laten uitvoeren. Wij stellen tevens de notulen voor u op waarin wordt besloten tot het uitkeren van dividend, waarbij wij uiteraard ook de uitkeringstoets en balanstest voor u uitvoeren.

 • Omzetbelasting:

Een ondernemer voor de btw moet per maand, kwartaal of jaar btw-aangifte doen. U geeft in uw aangifte de btw aan die u hebt berekend aan uw klanten en de btw die aan u is berekend en die u dus kunt aftrekken.

Op basis van uw administratie kunnen wij de btw aangifte tijdig voor u verzorgen. Wij maken hierbij gebruik van de online boekhoudsoftware van Yuki, waardoor de aangiften elektronisch bij de Belastingdienst worden ingediend. Mocht tijdens het opmaken van de jaarrekening toch sprake zijn van een wijziging van een eerder ingediende aangifte? Uiteraard zullen wij deze dan corrigeren door middel het indienen van bijvoorbeeld een suppletie aangifte.

 • ICP:
  Als u goederen vanuit Nederland naar een ander EU-land levert, dan bent u verplicht om na afloop van ieder kwartaal (of maand) een opgaaf te doen van uw intracommunautaire prestaties (ICP), oftewel de levering van uw producten en diensten naar andere EU-landen.

Wij verzorgen periodiek uw ICP aangiften op basis van uw administratie, zodat u tijdig aan uw verplichtingen kunt voldoen.

 • Loonheffingen:

De gegevens van uw werknemers uit uw loonadministratie moeten in beginsel iedere maand via de aangifte loonheffingen naar de Belastingdienst worden toegestuurd. Loonheffingen is een verzamelnaam voor loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Het is van groot belang dat de aangiften loonheffingen tijdig en juist worden gedaan, omdat de gegevens uit de loonaangiften onder andere gebruikt worden in de polisadministratie van het UWV en in de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) van de Belastingdienst. Daarnaast verwachten uw werknemers natuurlijk ook van u dat hun gegevens juist worden verwerkt en dat zij ontvangen waar zij recht op hebben.

In de aangifte loonheffingen worden diverse heffingen, premies, tegemoetkomingen en afdrachtverminderingen verwerkt, waardoor dit een complexe materie is. Uiteraard kunnen wij de periodieke loonaangiften voor u in orde maken en zorgen wij ervoor dat de gegevens tijdig en juist naar de Belastingdienst worden verstuurd.

 • Erfbelasting:

Het laatste waar u bij een overlijden van een dierbare aan denkt, is het doen van aangifte erfbelasting. Toch moeten de erfgenamen de aangifte erfbelasting gewoonlijk doen binnen 8 maanden na de overlijdensdatum. Als de aangifte later binnen is dan 8 maanden na de overlijdensdatum, dan kan de Belastingdienst zelfs belastingrente in rekening brengen.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het doen van aangifte erfbelasting vanwege een overlijden. Om belastingrente te voorkomen kunnen wij ook een voorlopige aanslag erfbelasting voor u aanvragen.

 • Schenkbelasting:
  Heeft u een schenking ontvangen of een schenking gedaan? Of wilt u bijvoorbeeld een belastingvrije schenking voor de eigen woning van uw kind doen? In de meeste gevallen is het doen van een aangifte schenkbelasting verplicht, ook al is de schenking vrijgesteld van schenkbelasting.

Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden van belastingvrij schenken en verzorgen de aangifte schenkbelasting voor u, zodat zowel de schenker als de ontvanger weten waar ze aan toe zijn en de fiscus niet onverwacht voor de deur staat.