CONSULTING

Soms komt u er zelf even niet uit en kan het lastig zijn om op afstand alle ins en outs van uw bedrijf duidelijk over te brengen aan een derde. In het kader van onze dienstverlening komen wij periodiek bij u op locatie langs, waarbij wij onder andere zorgen voor een efficiënte verwerking en afhandeling van de gegevens. Wij boeken bijvoorbeeld gegevens in de administratie in en zijn uw aanspreekpunt voor alle lopende zaken en vragen. Zo kunnen wij u vanuit onze expertise direct een passend advies geven, dan wel ingrijpen zodra zich bepaalde gebeurtenissen voordoen.

Wij begeleiden hierbij tevens uw medewerkers om uw bedrijfsvoering te stoomlijnen, zodat sprake is van een zo efficiënt mogelijke afhandeling en verwerking van gegevens en informatie. Doordat wij periodiek bij u langs komen, zijn wij op de hoogte van alles wat speelt en hoeft u iedere keer de situatie uit te leggen met het risico dat belangrijke aspecten over het hoofd worden gezien. Wij analyseren de situatie periodiek met het oog op prestatieverbeteringen, waardoor bedrijfsprocessen kunnen worden geoptimaliseerd. Tevens geven wij u gevraagd en ongevraagd advies en kunnen wij bijdragen aan oplossingen voor bepaalde knelpunten in uw onderneming.

Mocht u ons tussentijds ook nodig hebben, dan zijn wij maar een belletje verwijderd van u en uw bedrijf.